Søk om plass!

Humlene

 Humlene er ein god gjeng på 9 barn og 3 vaksne. Det er 6 gutar og 3 jenter. Me er ein gjeng som er opptatt av å ha det kjekt saman og latteren sitter laust. Denne gjengen begynner å bli godt etablert i barnehagen. På gruppa er me opptatt av å skape gode relasjonar mellom barna og mellom barna og dei vaksne.

Dette med å være til stades der barna er og være tett på dei er me opptatt av. Skape ro og tryggheit i alle situasjonar. Me er mykje på golvet og aktivt i leik med barna. Det å finne balansen mellom aktivitet og rom for kvile er viktig. Det er alltid eit fang å krype opp i, og utforske vidare når ein er klar.

 

Barnehagen jobber med "være sammen" og vaksenrolla i barnehagen. Me er opptatt av å være varme og grensesetjande vaksne for barna. Dette skal og være vaksne som er gode til å bygge relasjonar med barna. Forskning seier at barn som møte varme og grensesetjande vaksne blir den beste utgaven av seg sjølv

 

Språk er viktig i denne alderen, og det å være bevist det non - verbale språket når ein er sammen med barna. Denne gjengen liker godt å synge, og lille petter edderkopp og andre bevegelses sangar er blandt favorittane.

Me likar og å gå på tur og utforske nærområdet til barnehagen.

Me er klare for eit nytt barnehageår, med mange nye utfordringar:)

 

Mvh Lene, Audhild, Mia og Jessica:)

Kva er goy

 

 

 

 

Lene Presthaug

Pedagogisk leiar

Jessica Hauan

Fagarbeidar

Audhild Sørensen

Pedagogisk medarbeidar