Søk om plass!

Kjekt hos oss!

Dei aller minste borna i Ås barnehage går på Marihønegruppa. Her går det 4 jenter og 5 gutar.

No for tida har me fokus på ein roleg og trygg oppstart. Når Borna er blitt heilt trygge i den nye kvardagen vil me starta med faste aktivitetar som turar i nærmiljøet og meir pedagogisk opplegg.

Dei to gruppene med småbarn ( Marihønene og Humlene) er mykje saman, men dei er skjerma i frå dei stor borna.

Borna på Marihønegruppa har endo ikkje så mykje språk. ;e voksne er opptekne av å lesa det non- verbale språket; mimikk, kroppsspråk og blikkontakt er viktige stikkord her.

Kvardagen på Marihønegruppa er prega av omsorg, nærleik og leik. 

 

 

Kva er goy

Lena Egelandsdal Stokken

Pedagogisk leiar

Irene Aadland

Pedagogiskleder

Kjellaug Larsen

Pedagogisk medarbeidar