Jobb hos oss

Du kan for tida søke på to stillingar hos oss: Pedagogisk leiar 100% fast stilling frå 11.12.2017 og Pedagogisk leiar 100% vikariat frå 01.02.2018. Søknadsfrist: 1. desember 2017. Sjå barnehagens  facebook side eller NAV.no for full utlysningstekst.