04.07.2019

Nytt barnehageår

Me startar nytt barnehageår med planleggingsdag 15. august. 16. august ynskjer me nye og kjende born velkommen til barnehagen:)

03.05.2019

Besteforeldrekafè

Tysdag 14. mai klokka 14:00 inviterer me besteforeldre på besøk. Velkommen! Me gler oss!!

07.03.2019

Barnehagedagen 2019

Me markerar barnehagedagen 12. mars. Overordna tema denne dagen er: "Det lurar eg på...". Me har ulike aktivitetar og ope hus frå 09:30-11:30. Velkommen innom:)

07.02.2019

Me kjøper inn bleier til borna

Me ynskjer å hjelpa småbarnsfamiliane i ein travel kvardag. Som eit prøveprosjekt frå mars til juni kjøper me inn bleier for foreldra. Dersom dette er ein suksess fortsetter me til hausten:)

06.02.2019

Samefolket sin dag

6. februar markerar me Samefolket sin dag i barnehagen