07.03.2019

Barnehagedagen 2019

Me markerar barnehagedagen 12. mars. Overordna tema denne dagen er: "Det lurar eg på...". Me har ulike aktivitetar og ope hus frå 09:30-11:30. Velkommen innom:)

07.02.2019

Me kjøper inn bleier til borna

Me ynskjer å hjelpa småbarnsfamiliane i ein travel kvardag. Som eit prøveprosjekt frå mars til juni kjøper me inn bleier for foreldra. Dersom dette er ein suksess fortsetter me til hausten:)

06.02.2019

Samefolket sin dag

6. februar markerar me Samefolket sin dag i barnehagen

27.08.2018

Foreldremøte

Me inviterar til foreldremøte tysdag 11. september kl 18:00

13.07.2018

Me er klar for å ta i mot nye born 16. august:)

Me startar nytt barnehage år 15. august. Då har me planleggingsdag. 16. august byrjar me med tilvenning for nye born. Alle nye foreldre blir kontakta av pedagogiskleiar på gruppa for å avtale oppstarts tidspunkt:)