22.10.2020

Forut barne aksjon.

Me i Ås barnehage skal i tida framover ha forut som felles tema på alle gruppene. Her vil me bli kjent med Nanah fra Sierra Leone i Afrika.

18.08.2020

Velkommen til nytt barnehage år

Me vil ynskje alle sammen velkommen til nytt barnehage år.

10.03.2020

Barnehagedagen 2020.

Barnehagedagen 2020:

"Ulike sammen".

Ein av barnehagen sin viktigaste oppgåver er å arbeide for at alle barn opplev å ha tilhøyrigheit og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være "rom og plass" til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, etnisk og kulturell bakgrunn.

(Utdanningdforbundet)

20.02.2020

Karneval

Torsdag 20.02 er blir det Karneval i barnehagen. Då blir det karneval tog, sambarytmar og mykje moro. Dette er ein dag barna gleder seg til, det blir fest stemning med pøler til lunsj og pinjata:)

11.02.2020

Open dag i barnehagen

Me i Ås barnehage vil invitere til open dag for deg som ynskjer barnehageplass frå hausten 2020. Tysdag 11.02 held me ope kl 16.30-17.30, her treff du både tilsette og foreldrerepresentantar.

Håpar du tar turen:)

Passar ikkje tidspunktet, ta gjerne kontakt så finn me ei tid.