22.10.2020

Forut barne aksjon.

Me i Ås barnehage skal i tida framover ha forut som felles tema på alle gruppene. Her vil me bli kjent med Nanah fra Sierra Leone i Afrika.

Tilbake til nyheter