07.02.2019

Me kjøper inn bleier til borna

Me ynskjer å hjelpa småbarnsfamiliane i ein travel kvardag. Som eit prøveprosjekt frå mars til juni kjøper me inn bleier for foreldra. Dersom dette er ein suksess fortsetter me til hausten:)

Tilbake til nyheter