10.03.2020

Barnehagedagen 2020.

Barnehagedagen 2020:

"Ulike sammen".

Ein av barnehagen sin viktigaste oppgåver er å arbeide for at alle barn opplev å ha tilhøyrigheit og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være "rom og plass" til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, etnisk og kulturell bakgrunn.

(Utdanningdforbundet)

Tilbake til nyheter