Søk om plass!

Tusenbein

På tusenbeingruppa går det 9 kjekke og aktive 2 åringar.

Det er mykje spanande som skjer i denne alderen og utviklinga går fort! Språket byrjer å kome for fult og dei mestrar stadig meir sjølv.

Dei leikar meir saman no, i staden for ved sidan av kvarandre slik som er meir typisk for 1-åringen. Alt frå gryande rolleleik og rolige bordaktivitetar til full boltreleik og springing er vanleg i løpet av ein dag.

 

Denne barnegruppa trives skikkelig godt ute. Dei vil gjerne leika ute i all slags ver. Sandkasse, grøne kassar, bil, båt og leikeapparatene våre er populære. Dei brukar heile uteområdet i barnehagen og utforsker.

Me tek gjerne samlingstunda vår og andre «inneaktiviteter» med oss ut. I samling er sangkort veldig populært. I tillegg fortel me enkle eventyr og har starta med litt høgtlesing i samlinga vår.

 

Me går på turar i nærområde. Leirplassen vår i skogen og museumsparken er veldig populære plassar! Me leiker med det som me finner i naturen og får god trening i ulendt terreng. På lengre turar bruker me vogner og på kortare turar går barna sjølv. 

 

Me ser skikkeleg fram til eit kjekt barnehageår saman med desse kjekke tusenbeina!

 

~ Anette, Sara og Jessica ~

Kva er goy

- Sølepyttar

 

- Å le saman med ein ven

 

- Å klare sjøl!

 

 

 

 

Anette Hansen Bjerkeset

Pedagogisk leiar

Sara Kyvik

Barnehagelærar

Jessica Hauan

Pedagogisk medarbeidar