21.10.2021

Forut

Heile barnehagen har fokus på Forut barneaksjonene

18.02.2021

Karneval

I år blir det karneval over to dagar i barnehagen. Nokon torsdag 18.02 og nokon fredag 19.02.

18.08.2020

Velkommen til nytt barnehage år

Me vil ynskje alle sammen velkommen til nytt barnehage år.

10.03.2020

Barnehagedagen 2020.

Barnehagedagen 2020:

"Ulike sammen".

Ein av barnehagen sin viktigaste oppgåver er å arbeide for at alle barn opplev å ha tilhøyrigheit og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være "rom og plass" til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, etnisk og kulturell bakgrunn.

(Utdanningdforbundet)

20.02.2020

Karneval

Torsdag 20.02 er blir det Karneval i barnehagen. Då blir det karneval tog, sambarytmar og mykje moro. Dette er ein dag barna gleder seg til, det blir fest stemning med pøler til lunsj og pinjata:)