Å vera liten hos oss

                                                     

                    

 

Me har skjerma småbarnsgrupper. Bygget er utforma slik at dei yngste barna har leike -og grupperom adskilt frå resten av barnehagen. Dette gir gode høver til å gi barna ro, omsorg og tryggleik. Me har fokus på ei trygg tilvenningstid der me skal bli godt kjent med kvarandre. 

 

Ås barnehage er eigd av arbeid- og inkluderingsbedrifta Opero. Opero har fleire avdelingar, det er mekanisk på Heiane, ei dataavdeling, og to kantiner. Opero har i oppgåve å hjelpa personar som har stått utanfor arbeidslivet ei stund tilbaket i ordinært arbeid. Det vil sei at me i periodar har jobbsøkarar i arbeide her hos oss. Jobbsøkarane kan ha ulike ufordringar, og hovudmålet er at me leggje tilrette for meistring, og lar kvar enkelt kjenne godheita av å ha ein fast stad å gå, ein stad med gode relasjonar i møta med store og små. 

 

I barnehagen har me fast ordinær grunnbemanning, med pedagogar, fagarbeidarar, og pedagogiske medarbeidarar. Me har eigen kokk som er utanom den ordinære grunnbemanninga. Jobbsøkarane kjem i tillegg til dei vaksne som er på gruppa.

 

Me har seks aldershomogene grupper; nede er det marihøne og humle. Oppe er det tusenbein, grashoppe, tissemaur og sommarfugl. Me er delt i gruppene store delar av dagen. Alle gruppene har eit samarbeidsgruppe som ein ved ulike høver samarbeidar saman med. Dette gjer at barna blir kjend med personalet på tvers av gruppa.