Søk om plass!

Morsomme aktivitetar

Ut på spennande eventyr til Gullberghola, Demningen, Lundarstøl og mange fleir plassar. 

Me er og så heldige at me får gå på gårdsbesøk hos Anne Bente.

Middags meny

Her fin du middags menyen vår. Me har varm lunsj kvar onsdag. I tilleg til dette får barna servert graut, supper og ostesmørbrød som varme måltider. Det kan bli endringar på menyen.

Trygge omgivnadar

Skjerma småbarnsgrupper, god voksentettleik, fagleg dyktige vaksne som ser kvart enkelt barn!

Forut barne aksjon.

22.10.2020

Me i Ås barnehage skal i tida framover ha forut som felles tema på alle gruppene. Her vil me bli kjent med Nanah fra Sierra Leone i Afrika.


Fleire nyheter