Søk om plass!

Morsomme aktivitetar

Ut på spennande eventyr til Gullberghola, Demningen, Lundarstøl og mange fleir plassar. 

Me er og så heldige at me får gå på gårdsbesøk hos Anne Bente og Sissel. 

Spanande nærmiljø

Museet, leirvik båthavn, vår eigen leirplass, skogen, fotballbane og ballbinge i gåavstand!

Trygge omgivnadar

Skjerma småbarnsgrupper, god voksentettleik, fagleg dyktige vaksne som ser kvart enkelt barn!

Me er klar for å ta i mot nye born 16. august:)

13.07.2018

Me startar nytt barnehage år 15. august. Då har me planleggingsdag. 16. august byrjar me med tilvenning for nye born. Alle nye foreldre blir kontakta av pedagogiskleiar på gruppa for å avtale oppstarts tidspunkt:)


Fleire nyheter