Søk om plass!

Morsomme aktivitetar

Ut på spennande eventyr til Gullberghola, Demningen, Lundarstøl og mange fleir plassar. 

Me er og så heldige at me får gå på gårdsbesøk hos Anne Bente og Sissel. 

Spanande nærmiljø

Museet, leirvik båthavn, vår eigen leirplass, skogen, fotballbane og ballbinge i gåavstand!

Trygge omgivnadar

Skjerma småbarnsgrupper, god voksentettleik, fagleg dyktige vaksne som ser kvart enkelt barn!

Lucia feiring

13.12.2019

Fredag 13 desember skal me ha lucia feiring i barnehagen. Her hos oss er det barna på tissemaur gruppa som går i lucia tog. Dei går i tog, syng og delar ut boller til dei andre. Ein stemmningsfull morgon.

Dei to eldste gruppene skal og delta på lucia arrangement...

Fleire nyheter