Søk om plass!

Å vera saman med oss

  • - Me har skjerma småbarnsgrupper.
  • - Me har god vaksentettleik.
  • - Personale med fokus på gode relasjonar     med kvart enkelt barn.

Dagane våre

Me likar tur i nærmiljøet vårt, -både til fots og med barnehagebilen vår. Barnehagen vår ligg flott til med skogen som ein nær nabo. Me har vår eigen leirplass, og me har Sunnhordlandstunet, Museet, ikkje så langt vekke. 

Lunsjmeny

Fira dagar i veka serverar kokken vår varme måltider.

Me har ein rullerande lunsjmeny der barna får eit variert tilbod.

Kvar onsdagen får barna servert middag.