Søk om plass!

Å vera saman med oss

  • - Me har skjerma småbarnsgrupper.
  • - Me har god vaksentettleik.
  • - Me har eit personale med fokus på å danna gode relasjonar med kvart enkelt barn.

Dagane våre

Me likar tur i nærmiljøet vårt, -både til fots og med barnehagebilen vår. Me er ein sentrumsnær barnehage, som ligg flott til med skogen som god nabo. Me har vår eigen leirplass, og me har Sunnhordlandstunet, Museet, ikkje så langt vekke. 

Lunsjmeny

Fira dagar i veka serverar kokken vår varme måltider.

Me har ein rullerande lunsjmeny der barna får eit variert mattilbod.

Kvar onsdagen får barna servert middag.